Mārketings

Kādēļ Jums ir vajadzīgs Horizon Studio tirgvedības plāns?

Ikdienā organizāciju vadītājiem ir jāsaskaras ar daudzām izvēlēm, lai savu uzņēmumu padarītu veiksmīgu un konkurētspējīgu. Vienā no šīm izvēlēm ietilpst arī lēmumi par tirgvedības jeb mārketinga stratēģijas izstrādi un īstenošanu. Šajā kontekstā Horizon Studio Latvia piedāvā vērtīgu palīdzību, sniedzot kvalitatīvus mārketinga pakalpojumus. Tomēr kāpēc tieši Jums ir vajadzīgi Horizon Studio Latvia mārketinga pakalpojumi?

Atvieglo un uzlabo darbu Jums

Horizon Studio tirgvedības jeb mārketinga plāns nav "viss iekļauts" pakete, bet gan sākuma rīks uz kura var tālāk veidot savu stratēģiju. Likt klāt drukātos reklāmas materiālus, piemēram, vizītkartes, skrējlapas, bukletus u.c., vai savienot drukāto ar digitālo - tirgvedības kampaņā, kur var vairāk fokusēties uz vienu tematu, produktu vai kādu rīku. Tas ļauj nodrošināt lielākus rezultātus un pielāgot tirgvedību, atkarībā no sasniedzamā rezultāta.
Šis tirgvedības plāns būs kā sākuma punkts, tas iekļauj maza skaita publikācijas, lai uzturētu Jūsu mārketingu. Tas ir domāts "ģenerālai" uzturēšanai - apsveikums svētkos, produkta izrādīšana, ikdienas publikācijas, lai klienti redzētu, ka sociālie tīkli ir aktīvi un uzņēmumā ir kāda rosība.
Pats par sevi tas negarantē nedz sekotājus sociālajos tīklos, nedz klientus un tam ir vajadzīgs specifiskāks plāns, kurā mērķauditorija uzzin par organizāciju un iesaistās tās darbībā. Tātad šie mārketinga pakalpojumi būs kā "uzturēšanas" punkts, lai nezaudētu saikni ar mērķauditoriju.

Lai vēl efektīvāku padarītu savu redzamību sociālajos tīklos, Jums pašiem būs jānāk talkā un konsultējoties ar mums, konsultācijas veidā - arī saliksim, ko pati organizācija var darīt, lai uzlabotu sniegumu, piemēram, storiju veidošana vai komunikāciju ar klientu, u.tml..

Plašs redzējums un modernizācija

Jebkurai organizācijai mūsdienu pasaulē ir jāspēj konkurēt, t.i. jābūt arī atpazīstamai un sasniedzamai. Lai varētu sasniegt vēlamo uzņēmuma tēlu ir jāspēj modernizēt tirgvedības pieeja no vienkāršas esamības uz iespēju attīstīties digitālajā vidē un nodrošināt arī vienota tēla izveidi.
Katrai organizācijai ir sava specifika un lai to varētu attīstīt ir jāspēj ne tikai modernizēt savu tirgvedības pieeju ar digitālajiem rīkiem, bet arī jāspēj pielāgot to vajadzībām, vēlmēm un mērķiem. Jo plašāk un radošāk pavērs pieeju tirgvedībai, jo labāki rezultāti un spēja konkurēt būs.

Personīga pieeja un individuāla uzmanība

Katrai organizācijai ir sava specifika - mazam viesu namam Latvijas laukos būs nepieciešama 1 publikācija nedēļā ar reklāmām tikai siltajā gadalaika sezonā, biedrībai, kas veido pasākumus skolēniem būs nepieciešama tikai vienreizēja mārketinga kampaņa, lai nodrošinātu nepieciešamo grafiskajam dizainam, bet fondam būs nepieciešami fotogrāfa pakalpojumi vairāk nekā paši grafiskā dizaina pakalpojumi. Katram no klientiem mēs pieejam personīgi un atkarībā no vajadzīgā, veidojam sadarbību.

Efektivitāte un Atgriezeniskā Saite

Gan jauniem, gan esošiem klientiem ir svarīgi redzēt konkrētu rezultātu no savas ieguldītās naudas mārketingā. Horizon Studio Latvia regulāri analizē veikto darbu efektivitāti un sniedz atgriezenisko saiti, lai Jūs būtu informēti par savas mārketinga kampaņas veiksmes līmeni un sniegtu ieteikumus turpmākai uzlabošanai.

Tātad, uzsākot sadarbību, tirgvedības jeb mārketinga plāns, palīdzēs Jums uzsākt mārketinga jeb tirgvedības uzturēšanu, lai Jūsu klienti būtu vairāk iesaistīti un atgrieztos pēcākā laikā. Tātad, kā redzams, Horizon Studio Latvia piedāvā plašu klāstu nozīmīgu priekšrocību, kas padara mūs par ideālu izvēli Jūsu uzņēmuma mārketinga vajadzībām. Ar mūsu ekspertīzi, inovatīviem risinājumiem un personīgo pieeju Jūsu uzņēmuma izaugsmei ir gaidāma veiksmīga un efektīva.